Skip to main content

Posts

Showing posts from January 23, 2012

dakwah= awas, syaitan membenci usahamu!

بسم الله الرحمان الرحيم

entri ini bersambung dari entri yang lalu menulis itu ibadah+dakwah.
kisah Al-Hassan dan Pemuda
suatu hari, Al-Hassan Al-basri (wafat 110H) berjumpa dengan seorang pemuda daripada Bani al-Shikhir. Al-Hassan berkata kepadanya:   "Nasihatilah kami, wahai pemuda." pemuda itu menjawab: " aku belum layak untuk memberi nasihat, wahai Abu Sa'id (gelaran kepada Al-Hassan) " 
Al-Hassan berkata: " siapakah yang benar-benar layak memberi nasihat? Syaitan sangat suka dengan kata-kata ini. Dan ia berharap agar manusia mengambilnya sehingga tidak ada lagi yang mengajak kepada kebaikan dan mengajak kepada keburukan."
kisah ini diceritakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab al-Zuhd dan juga Abu Muhammad Al-Ramahurmuzi dalam Al-muhaddith al-fasil.
setelah aqidah dan tauhid, tidak ada aktiviti lain yang paling dibenci oleh syaitan melainkan ajakan untuk kembali kepada ALLAH dan agamanya. amar ma'ruf nahi mungkar dan anjuran untuk me…